Begr Kerk   Molen Monument Schoorstenen SLuis stoom Stuw Trafo 526786 water
Begraaf-
plaatsen
Kerken
  Molens Monu-
menten
Schoor-
stenen
Sluizen Stoom-
gemalen
Stuwen Trafo-
huisjes

Monumentaal
Groen

Terug naar
watertorens.eu
Overzicht gemalen gefotografeerd in samenwerking met de RCE. Auteur vermeld.     Terug naar vorige pagina
1 100 200 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901 2001 2101 2201 2301 2401 2501 2601  

Gemalen 0301-0700

      Winkeldochters
     
0301 Ter Idzard GS 0302 Botmeergemaal GS 0303 De Valom 0304 Goddeloos Tolhuis GS 0305 Petsloot
0301 Ter Idzard
Foto: F. Kabel
0302 Botmeergemaal GS 0303 De Valom
Foto: B. Booden
0303 0304 Goddeloos Tolhuis GS 0305 Petsloot
Foto: B. Booden
0305
   
0306 Zwagermieden GFB 0308 Jouswier 0309 0310 De Kolk
0306 Zwagermieden
Foto: B. Booden
0306 0307 Lodde Hel
Foto: F. Kabel
0308 Jouswier (1926)
Foto: B. Booden
0308 0309 Middelveldse Akerpolder
Foto: E. Raap
0310 De Kolk
Foto: B. Booden
0310
     
0311 Tibster Ryd 0312 Dongerdielen 0313 Woudvaart SV 0314 Koai GS 0315
0311 Tibster Ryd
Foto: B. Booden
0311 0312 Dongerdielen (1930)
Foto: H. v.d. Berselaar
0312 0313 Woudvaart
Foto: E. Raap
0314 Koai
Foto: F. Kabel
0315 Akersluis
Foto: E. Raap
     
0316 Het nieuwe gemaal heeft nummer 2454 Ald Piip Het nieuwe gemaal heeft nummer 2455 De Mar 0319 Jordaan GS GFB
0316 Stadwijck (1921)
Foto: B. Booden
0316 0317 Ald Piip Gesloopt in 2016 en vervangen door een nieuw, gelijknamig gemaal.
0318 De Mear Gesloopt in 2016 en vervangen door een nieuw, gelijknamig gemaal.
0319 Jordaan
Foto: E. Raap
0320 Schalsum
Foto: B. Booden
0320
0321 Onbekend gemaal 0322 Suderpolder GFB 0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder 0325 Herbayum GS
0321 Onbekend gemaal (1939) Foto: B. Booden 0321 0322 Suderpolder (1906)
Foto: F. Kabel
0322 0323 De Mieden Ried
Foto: B. Booden
0323 0324 Dr. Veender- en Lijkerpolder Foto: B. Booden 0324 0325 Herbayum
Foto: B. Booden
0325
         
0326 De Ontginning 0327 Leppedijk-zuid GS GFB 0329 J.S. Gerbrandygemaal GS.jpg 0330 Lange Jerden SV
0326 De Ontginning
Foto: F. Kabel
0327 Leppedijk-zuid
Foto: F. Kabel
0328 Leppedijk-noord
Foto: F. Kabel
0329 J.S. Gerbrandygemaal
Foto: F. Kabel
0330 Lange Jerden
Foto: F. Kabel
         
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder SV.jpg 0332 Roordahuizumer Nieuwland GS.jpg 0333 Roordahuizum GS 0334 It Ald Skroet 0335 Greate Krite
0331 Groote Warnser en Zuiderpolder Foto: F. Kabel 0332 Roordahuizumer Nieuwland
Foto: F. Kabel
0333 Roordahuizum
Foto: F. Kabel
0334 It Ald Skroet
Foto: F. Kabel
0335 Greate Krite
Foto: F. Kabel
         
0336 Groote Noordwolderpolder SV.jpg 0337 Harich GS GFB 0339 Graverijpolder GS GFB
0336 Groote Noordwolderpolder
Foto: F. Kabel
0337 Harich
Foto: F. Kabel
0338 Doniaga
Foto: F. Kabel
0339 Graverijpolder
Foto: F. Kabel
0340 Prinses Margrietkanaal
Foto: F. Kabel
         
0341 Irnsum GS 0342 Makkum polder 1+2 GS 0343 Pollewei GS 0344 R. Antuma GS GFB
0341 Irnsum
Foto: F. Kabel
0342 Makkum polder 1+2 GS 0343 Pollewei
Foto: F. Kabel
0344 R. Antuma
Foto: F. Kabel
0345 Oude Bildtzijl
Foto: F. Kabel
       
0346 Onbekend gemaal GS. GFB 0348 Triplogemaal SV 2009.jpg GFB 0350 Hisse- en Pikemar / nr. 24
0346 Onbekend gemaal GS. 0347 It Mar (1952)
Foto: GS gesloopt
0348 Triplogemaal
Foto: F. Kabel
0349 Louwe Poel
Foto: F. Kabel
0350 Hisse- en Pikemar nr. 24 (1927) Foto: F. Kabel 0350
       
0351 Bontebok GS 0352 Tripgemaa 0353 De Mieden Gersloot GS 0354 Fjouwer Kriten 0355 Fourutgang GS
0351 Bontebok
Foto: E. Raap
0352 Tripgemaal (1876)
Foto: F. Kabel
0352 0353 De Mieden Gersloot
Foto: F. Kabel
0354 Fjouwer Kriten
Foto: F. Kabel
0355 Fourutgang
Foto: E. Raap
   
0356 0357 Kromme Aar 0358 Polder Oudendijk (vh Rylaarsdam) 0359 Tochmaland 0360 Lagenwaardse Polder
0356 De Hemmen
Foto: E. Raap
0357 Kromme Aar
Foto: O. Brinkkemper
0358 Polder Oudendijk
(vh Rylaarsdam)
Foto: B. Booden
0358 0359 Tochmaland (1892)
Foto: B. Booden
0359

0360 Lagenwaardse Polder
Foto: B. Booden

0360
 
0361 Beabuorren GS 0362 Noorderpolder 0363 Eestrum 0364 Buitenpost-Oosteinde 0365 De Zwemmer
0361 Beabuorren
Foto: F. Kabel
0362 Noorderpolder
Foto: B. Booden
0362 0363 Eestrum
Foto: B. Booden
0363 0364 Buitenpost-Oosteinde (1939) Foto: B. Booden 0364 0365 De Zwemmer
Foto: B. Booden
0365
       
0366 Vriezekoopsche Polder GFB GFB 0369 0370
0366 Vriezekoopsche Polder
Foto: B. Booden
0366 0367 Kotenplan 0368 Hekjebrêgje
Foto: F. Kabel
0369 Ir. D.F. Woudagemaal
Foto J. Stöver
0370 Echten Veenpolder
Foto: F. Kabel
         
0371 0372 0373 Lemster Polders GS 0374 De Kikkert GS 0375 Dolsterhuizen GS
0371 Oosterzee
Foto J. Stöver
0372 Echten
Foto J. Stöver
0373 Lemster Polders Easterga
Foto: L. Broere
0374 De Kikkert
Foto: F. Kabel
0375 Dolsterhuizen
Foto: F. Kabel
         
0376 Eastersee streetview 0377 Grote Wierum
0378 Weidum 0379 Mantgum 0380 H.G. Miedema_Swarte Horne S
0376 Eastersee
Foto: F. Kabel
0377 Grote Wierum
Foto: F. Kabel
0378 Weidum
Foto: F. Kabel
0379 Mantgum
Foto: F. Kabel
0380 H.G. Miedema
Foto: F. Kabel
     
0381 Ropta GS 0382 Klaailan SV 0383 De Puollen GS 0384 Hoarslan I GS 0385 Marssum SV
0381 Ropta
Foto: B. Booden
0381 0382 Klaailan
Foto: F. Kabel
0383 De Puollen
Foto: B. Booden
0383 0384 Hoarslan I
Foto: B. Booden
0385 Marssum
Foto: B. Booden
         
0386 J.L. Hooglandgemaal 0387 Het Workumer Nieuwland GS.jpg 0388 Groote Wiske Polder SV GFB 0390 Noordermeer Starum GS
0386 J.L. Hooglandgemaal
Foto N. Naaktgeboren
0387 Het Workumer Nieuwland
Foto: F. Kabel
0388 Groote Wiske Polder
Foto: F. Kabel V
0389 Aent Lieuwes
Foto: F. Kabel
0390 Noordermeer Starum
Foto: F. Kabel
         
0391 Oude Zijl 0392 Zijlvest-Oterdum 0393 Spijksterpompen 0394 De Drie Delfzijlen 0395 Fiemel
0391 Oude Zijl
Foto: F. Kabel
0392 Zijlvest-Oterdum
Foto: O. Brinkkemper
0393 Spijksterpompen
Foto: F. Kabel
0394 De Drie Delfzijlen
Foto: F. Kabel
0395 Fiemel
Foto J. Stöver
        Top
0396 Cremer 397 H.D. Louwes 0398 Nieuwe Robbengat 0399 0400 Folkers
0396 Cremer
Foto J. Stöver
0397 H.D. Louwes
Foto: F. Kabel
0398 Nieuwe Robbengat -
Foto: O. Brinkkemper
0399 Noordpolderzijl
Foto J. Stöver
0400 Folkers
Foto: F. Kabel
         

0401 Onnerpolder

0402 Oostpolder 0403 Rolkepolder 0404 De Waker 0405 De Leine
0401 Onnerpolder
Foto: F. Kabel
0402 Oostpolder
Foto: J. Stöver
0403 Rolkepolder 
Foto: F. Kabel
0404 De Waker
Foto: F. Kabel
0405 De Leine
Foto: F. Kabel
         
0406 Kielsterpomp 0407_DEZE_De Leest 3503.jpg 0408 Borgercompagnie 0409 HongerigeWolf 0410 De Hoogte
0406 Kielsterpomp
Foto: F. Kabel
0407 De Leest
Foto: O. Brinkkemper
0408 Borgercompagnie
Foto: O. Brinkkemper
0409 HongerigeWolf
Foto: F. Kabel
0410 De Hoogte
Foto: F. Kabel
         
0411 Weerdijk GFB 0413 0414 Westerhorner Molenpolder 0415 De Verbetering
0411 Weerdijk
Foto: F. Kabel
0412 Lieveren GS lufo 0413 Stoomgemaal Winschoten
Foto: O. Brinkkemper
0414 Westerhorner Molenpolder
Foto: F. Kabel
0415 De Verbetering
Foto: F. Kabel
         
GFB GFB
0418 Oude Riet GFB 0420 Hanckema
0416 Nieuwe Ruigezandsterpolder
Foto: F. Kabel
0417 Westerdeel Langewold
Foto: F. Kabel
0418 Oude Riet
Foto: F. Kabel
0419 De Dijken
gesloopt
0420 Hanckema
Foto: O. Brinkkemper
         
0421 Bombay 0422 Zuiderland Hoop & Verwachting 0423 J.J.J.M. van der Burg 0424 Noorderland Hoop en Verwachting 0425 Zuidhorner Zuiderpolder
0421 Bombay
Foto: F. Kabel
0422 Zuiderland Hoop & Verwachting Foto: O. Brinkkemper 0423 J.J.J.M. van der Burg
Foto: B. Booden
0424 Noorderland Hoop en Verwachting - Foto: O. Brinkkemper 0425 Zuidhorner Zuiderpolder
Foto: F. Kabel
         
0426 Hilmahuistermolenpolder globespotter.jpg 0427 Vereniging Grijpskerk 0428 Kale Weg 0429_DEZE_Grootegastermolenpolder 9604.jpg GFB
0426 Hilmahuistermolenpolder GS 0427 Vereniging Grijpskerk
Foto: F. Kabel
0428 Kale Weg
Foto: F. Kabel
0429 Grootegastermolenpolder
Foto: F. Kabel
0430 Lutjegastermolenpolder
gesloopt
         
0431 Tolberter Petten 0432 Juursemakluft 0433 Fanerpolder 0434 Vredewold 0435_DEZE_Lagemeeden 8610.jpg
0431 Tolberter Petten
Foto: O. Brinkkemper
0432 Juursemakluft
Foto: F. Kabel
0433 Fanerpolder
Foto: F. Kabel
0434 Vredewold
Foto: F. Kabel
0435 Lagemeeden gesloopt
         
0436 Oude Held globespotter 0437 Leek 0438 Diepswal 0439 Jonkersluis 0440 Framsumerpolder
0436 Oude Held GS 0437 Leek
Foto: F. Kabel
0438 Diepswal
Foto: F. Kabel
0439 Jonkersluis
Foto: F. Kabel
0440 Framsumerpolder
Foto: F. Kabel
0441 Westhornerpolder 0442 Lettelbert 0443_DEZE_Waterwolf 0444 Sebaldebuurstermolenpolder 0445 Dorkwerd
0441 Westhornerpolder GS 0442 Lettelbert
Foto: F. Kabel
0443 De Waterwolf
Foto: F. Kabel
0444 Sebaldebuurstermolenpolder Foto: F. Kabel 0445 Dorkwerd
Foto: J. Stöver
         
0446 Beringe streetview 0447 Helenaveen streetview GFB 0449 Bosgraaf globespotter GFB
0446 Beringe
Foto: O. Brinkkemper
0447 Helenaveen - SV 0448 Vulensbeek GS
Gesloopt
0449 Bosgraaf
Foto: J. Brinkkemper
0450 Pletsmolen
Gesloopt
         
GFB 0452 Hagoort GFB 0454 De Steenen Kamer globespotter GFB
0451 Kakkert
Geen gemaal op deze locatie
0452 Hagoort
Foto: P. Minkjan
0453 Wilhelminakanaal
Foto: F. Kabel
0454 De Steenen Kamer
Foto: F. Kabel
0455 Bleyendijk Boxtel
Foto: O. Brinkkemper
         
GFB
0457 Waterhoef 0458 Achterdijk (Polder zestienhoven) 0459 Boerdonkse Aa 0460 Heilkantsespeelweg
0456 Halse Barriere Boxtel
geen gemaal op deze locatie.
0457 Waterhoef (v.m. Stokeind)
Foto: O. Brinkkemper
0458 Achterdijk (Polder Zestienhoven)
Foto: E. Raap
0459 Boerdonkse Aa GS 0460 Heikantsepeelweg
Foto: A. van den Hazelkamp
         
0461 Kraaijennest GFB GFB 0464 Oude Prinslandse Polder 0465 Loonse vaart
0461 Kraaijennest
Foto: O. Brinkkemper
0462 Sambeek lufo 0463 Sluisgraaf
Foto: J. Brinkkemper
0464 Oude Prinslandse Polder
Foto: E. Raap
0465 Loonse vaart GS
Foto: O. Brinkkemper
       
0466 Veluwe 0467 Spankerstraat Esch streetview 0468 Emmer globespotter 0469 De Dintel 0470 Van Sasse
0466 Veluwe - GS 0467 Spankerstraat Esch
Foto: J. Brinkkemper
0468 Emmer Etten-Leur (1985)
Foto: L. Broere
0469 De Dintel Fijnaart
Foto: L. Broere
0470 Van Sasse
Foto: J. Toebast
         
0471 De Pals globespotter 0472 - Foto: O. Brinkkemper GFB 0475 Hertogsgemaal
0471 De Pals
Foto: O. Brinkkemper
0472 Bossche Broek
Foto: O. Brinkkemper
0473 Vlijmense Onderweg Oude Vlijmense Weg - Foto: O. Brinkkemper 0474 Hertogsgemaal
Foto: O. Brinkkemper
0475 Hertogsgemaal
Foto: O. Brinkkemper
         
0476 Caners 0477 Gewande GFB 0479 De Aspert 0480 Parallelleiding
0476 Caners - Foto: O. Brinkkemper 0477 Gewande - Foto: O. Brinkkemper 0478 Afferden
Op locatie geen gemaal gevonden
0479 De Aspert
Foto: O. Brinkkemper
0480 Parallelleiding BHIC
Aan weerszijden van het spoor
         
0481 Rijksweg 0482 Goirlesedijk globespotter 0483 Ir. de Bruijn 0484 Moerdijk 0485 Schuddebeurs globespotte
0481 Rijksweg
Foto: O. Brinkkemper
0482 Goirlesedijk
Foto: J. Brinkkemper
0483 Ir. de Bruijn GS 0484 Moerdijk
Foto: E. Raap
0485 Schuddebeurs
Foto: O. Brinkkemper
         
0486 Oud Zonzeel 0487 Hamse Polders 1833 0489 Emilia
0486 Oud Zonzeel
(Zonzeels Redding) Foto: O. Brinkkemper
0487 Hamse Polders
Foto: O. Brinkkemper
0488 Zonzeel =1833 Reeweg 0489 Emilia
Foto: O. Brinkkemper
0490 Vogelenzang lufo
         
GFB 0492 d'Endekweek globespotter GFB 0494 De Goudsbloem globespotter 0495 Malesluis
0491 't Zwartven lufo 0492 d'Endekweek
Foto: O. Brinkkemper
0493 Molen Sint Maartenspolder
Foto: O. Brinkkemper
0494 De Goudsbloem
Foto: O. Brinkkemper
0495 Malesluis
Foto: B. Booden
         
0496 Putsebaan globespotter 0497 Groenendaal 0498 Tonnekreek GFB 0500 Niervaert
0496 Putsebaan
Foto: O. Brinkkemper
0497 Groenendaal
Foto: O. Brinkkemper
0498 Tonnekreek
Foto: O. Brinkkemper
0499 Bloemendaal
Foto: O. Brinkkemper
0500 Niervaert
Foto: O. Brinkkemper
        WinkeldochtersTop
0501 't Goor Soerendonk 0502 Mierlo GFB 0504_Zoute Sluis_globespotter.JPG GFB
0501 't Goor Soerendonk
Foto: F. Kabel
0502 Mierlo
Foto: F. Kabel
0503 Oirschotseweg
Geen locatie bekend
0504 Zoute Sluis
Foto: O. Brinkkemper
0505 Meierijsebaan
Geen locatie bekend. Gesloopt
         
GFB 0507 Horsten globespotter 0508 De Zellebergen globespotter 0509 Heerjansland globespotter 0510 Halle
0506 Stokeind Moergestel
Foto: F. Kabel
0507 Horsten
Foto: E. Raap
0508 De Zellebergen Oud Gastel
Foto: N. Naaktgeboren
0509 Heerjansland Stampersgat
Foto: L. Broere
0510 Halle
Foto: P. Minkjan
         
0511_DEZE_Keizersveer 0512 Dongepolders 0513_Noorderstoomgemaal.jpg 0514 Kleine Wetering globespotter GFB
0511 Keizersveer
Foto: O. Brinkkemper
0512 Dongepolders
Foto: O. Brinkkemper
0513_Noorderstoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
0514 Kleine Wetering
Foto: F. Kabel
0515 Zegenwerp
         
0516 Halder 0517 Halder - Nieuw Herlaer GFB 0519 Halder Oost GFB
0516 Halder
Foto: O. Brinkkemper
0517 Halder - Nieuw Herlaer
Foto: O. Brinkkemper

0518 Halder West GS
Gesloopt

0519 Halder Oost
Foto: O. Brinkkemper
0520 Kesse 6 Breugel
Foto: F. Kabel
         
0521 Brooijmans 0522 Leurschans globespotter GFB 0524 Westland streetview GFB
0521 Brooijmans
Foto: P. Minkjan
0522 Leurschans
Foto: O. Brinkkemper
0523 Hogediep
Foto: O. Brinkkemper
0524 Westland
Foto: O. Brinkkemper
0525 De Ligne
Foto: O. Brinkkemper
         
0526 Zegge globespotter GFB 0528 De Laak 0529 Schuivenoord 0530 Vugtpolder
0526 Zegge Kruisland
Foto: L. Broere
0527 Binnenpolder van Terheijden
Locatie niet bekend
0528 De Laak Terheijden
Foto: N. Naaktgeboren
0529 Schuivenoord
Foto: O. Brinkkemper
0530 Vugtpolder
Foto: E. Raap
         
0531 Gemaal II in het Wilhelminakanaal streetvi 0532 Leemkuilen GFB 0534 Assisie 0535 Sportparkdreef Valkenswaard
0531 Gemaal II in het Wilhelminakanaal Foto: O. Brinkkemper 0532 Leemkuilen
Foto: O. Brinkkemper
0533 Kuypers lufo 0534 Assisie
Foto: O. Brinkkemper
0535 Sportparkdreef Valkenswaard
Foto: F. Kabel
         
0536 Potenseind Valkenswaard GFB 0538 Bossche Sloot GFB 0540 Gansoijen
0536 Potenseind Valkenswaard
Foto: N. Naaktgeboren
0537 Stoomgemaal
Waarschijnlijk gesloopt
0538 Bossche Sloot Vught
Foto: O. Brinkkemper
0539 Beukenhorst
Foto: O. Brinkkemper
0540 Gansoijen
Foto: O. Brinkkemper
         
0541 Drie Sluizen 0542 Tydeman 0543 Stoomgemaal Steenbergen 0544 Ruigen Hilsen Polder 0545
0541 Drie Sluizen
Foto: O. Brinkkemper
0542 Tydeman
Foto: O. Brinkkemper
0543 Stoomgemaal Steenbergen 0544 Ruigen Hilsen Polder
Foto: O. Brinkkemper
0545 Hazen
Foto: Paul Minkjan bureau VOLK!
         
GFB 0547 Oude Wetering SV 0548 De Drie Polders globespotter 0549 Stoomgemaal 0550 Eendracht
0546 Ruilverkaveling
Foto: O. Brinkkemper
0547 Oude Wetering
Foto: F. Kabel
0548 De Drie Polders GS 0549 Stoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
0550 De Eendracht Zevenbergen
Foto: O. Brinkkemper
   
GFB 0552 Den Biggelaar 0553 Oosteinderpoel 0554 Binnengeesterpolder globespotter.jpg 0555 Ons Genoegen wikipedia
0551 Nassaupolder
Geen gemaal op deze locatie
0552 Den Biggelaar
Foto: O. Brinkkemper
0553 Oosteinderpoel
Foto: B. Booden
0553 0554 Binnengeesterpolder Gesloopt
Bron: Hist. Ver. Oud Akersloot
554 0555 Ons Genoegen
Foto: N. Naaktgeboren
555
     
0556 Grootdammerpolder 0557 Limmen / Akersloot / Gemaal 1879 0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder 0559 Rekere Polder 0560
0556 Grootdammerpolder
Foto: E. Raap
0557 Limmen / Akersloot / Gemaal 1879 -
Foto: O. Brinkkemper
557 0558 Klaas Hoorn en Kijfpolder Foto: B. Booden 0558 0559 Rekere Polder
Foto: O. Brinkkemper
0560 Overdie en Achtemeer
Foto: E. Raap
     
0561 Dorregeesterpolder 0562 Binnengeesterpolder 0563 Damlander 0564 565 't Leven 2
0561 Dorregeesterpolder
Foto: B. Booden
0562 Binnengeesterpolder
Foto: B. Booden
cam 0563 Damlander
Foto: B. Booden
0563 0564 Karnemelkspolder (1947)
Niet meer aanwezig. Waarschijnlijjk gesloopt
0565 Opvolger 't Leven
Foto: E. Raap
   
_gfb 0567 Bergermeer 0568 De Zwerver 0569 0570
0566 Oosterzijpolder Boekelermeer Gesloopt 0567 Bergermeer
Foto: O. Brinkkemper
0568 De Zwerver (1919)
Foto: NGS
0569 Boekel
Foto: E. Raap
0570 Bergermeer
Foto: E. Raap
   
0571_DEZE_Kamerhop_ERaap_1.jpg 0572 Hulpgemaal Schermer 0573 0574 Kloosterlanden SV 0575 Eelerberg
0571 Kamerhop
Foto: E. Raap
0572 Hulpgemaal IV Schermer Foto: E. Raap 572 0573 Kadoelen
Foto: B. Booden
0573 0574 Kloosterlanden
Foto: E. Raap
0575 Eelerberg
Foto: B. Booden
0575
   
0576 Kloosterzijl SV.jpg 0577 Gemeenschapspolder West 0578 0579 0579
0576 Kloosterzijl
Foto: O. Brinkkemper
0577 Gemeenschapspolder West Driemond (1926) gesloopt (niet de molen) 0577 0578 Bijlmer-Zandpad
Foto: E. Raap
0579 Zuid Bijlmer
Foto: B. Booden
0579 0580 Holendrecht en Bullewijker Polder
Foto: E. Raap (zie ook 1656)
0580
 
0581 Bovenkerkerpolder Nesserlaan 0582 0583 0584 0585_0176_DEZE_DeRondeHoep1+2_ERaap.jpg
0581 Bovenkerkerpolder Nesserlaan
Foto: B. Booden
0581 0582 Nieuwe Bullewijk
Foto: E. Raap
0583 Middelpolder
Foto: B. Booden
0583 0584 Noorderlegmeer (1926)
Vvervangen door nieuw gemaal 2025 Noorderlegmeer
Foto: Oostindie Architecten
0584 0585 De Ronde Hoep
Foto: E. Raap
0585
       
0586 Grootslag 0587 0588 Wijdenes Spaans streetview GFB
0590 LQ gemaal v.d. Zijpe
0586 Grootslag
Foto: N. Naaktgeboren
0587 Grootslag I Andijk
Foto: N. Naaktgeboren
0587 0588 Wijdenes Spaans
Foto: E. Raap
0589 De Dijken Gesloopt 0590 LQ gemaal v.d. Zijpe
Foto: E. Raap
       
0591 J.C. de Leeuw streetview 0592 Balgdijk streetview 0593 0594 Jacobus Bouman 0595 Dijkgraaf W. de Boer
0591 J.C. de Leeuw
Foto: E. Raap
0591 0592 Balgdijk
Foto: E. Raap
0593 Wouter Sluis
Foto: E. Raap
0594 Jacobus Bouman
Foto: E. Raap
0595 Dijkgraaf W. de Boer
Foto: E. Raap
       
0596_DEZE_PolderDeBeesmter 0597 Defensiegemaal Bergen 0598 Sluispolder 0599 De Helsdeur 0600 Diemerpolder
0596 Polder De Beemster
Foto: E. Raap
0596 0597 Defensiegemaal Bergen
Foto: B. Booden
0598 Sluispolder
Foto: E. Raap
0599 De Helsdeur
Foto: N. Naaktgeboren
0600 Diemerpolder
Foto: E. Raap
      WinkeldochtersTop
0601 0602 GFB 0604 GFB
0601 Portengen
Foto: E. Raap
0602 Papelant
Foto: E. Raap
0603 Onbekend gemaal Diemen gesloopt?   0604 Overdiemerpolder
Foto: E. Raap
0605 Kolfschoten gesloopt
     
0606_DEZE_Zuidpolder 0607 Onbekend gemaal 0608 0609 0610
0606 Zuidpolder
Foto: E. Raap
0606 0607 Onbekend gemaal
Foto: B. Booden
0608 Egmondermeer
Foto: E. Raap
0609 Hollans Ankeveense Polder
Foto: E. Raap
0610 Boonakker
Foto: E. Raap
0610
       
0611_Starnmeer 0612 Halfweg 0613 Zuid Spaarndammer 0614 Houtrakpolder 0615 Rottepolder
0611 Starnmeer
Foto: E. Raap
0612 Halfweg
Foto: B. Booden
0613 Zuid Spaarndammer
Foto: B. Booden
0613 0614 Houtrakpolder
Foto: B. Booden
0615 Rottepolder
Foto: B. Booden
       
0616 Stoomgemaal Halfweg 0617 Hempolder 0618 Debbemeer 0619 Grebpolder 0620 Woudmeer streetview
0616 Stoomgemaal Halfweg Foto: B. Booden 0616 0617 Hempolder
Foto: N. Naaktgeboren
0618 Debbemeer
Foto: E. Raap
0619 Grebpolder
Foto: E. Raap
0620 Woudmeer
Foto: N. Naaktgeboren
       
GFB 0622 Schagerwaard (nieuw) streetview. 0623 Huygendijk / Heerhugowaard 0624 Valkkoog 0625 Westerend
0621 Schagerwaard (oud)
Foto: N. Naaktgeboren
621 0622 Schagerwaard (nieuw)
Foto: N. Naaktgeboren
0623 Huygendijk / Heerhugowaard
Foto: B. Booden
0624 Valkkoog
Foto: N. Naaktgeboren
0625 Westerend
Foto: N. Naaktgeboren
     
0626 Slootgaard - Waarland streetview GFB 0628 Spaarndam 0629 Stoomgemaal Haarlem 0630 De Cruquius
0626 Slootgaard - Waarland
Foto: E. Raap
0627 De Kampen
Foto: N. Naaktgeboren
0628 Spaarndam
Foto: B. Booden
0628 0629 Stoomgemaal Haarlem
Foto: B. Booden
0630 De Cruquius
Foto: B. Booden
0630
   
0631 De Leeghwater 0632 0633 Vereenigde Binnenpolder 0634 Inlaagpolder 0635 Bolstra
0631 De Leeghwater
Foto: B. Booden
0631 0632 Lijnden
Foto: B. Booden
0632 0633 Vereenigde Binnenpolder
Foto: B. Booden
0634 Inlaagpolder
Foto: B. Booden
0634 0635 Bolstra
Foto: B. Booden
   
0636 Museumgemaal Huygendijk 0637 Veenhuizen (Oud) streetview 0638 Veenhuizen (nieuw) streetview 0639 Maalwater 0640 Hilversumse Ondermeent
0636 Museumgemaal Huygendijk (1877)
Foto: B. Booden
636 0637 Veenhuizen (Oud) SV 0638 Veenhuizen (nieuw) SV 0639 Maalwater (1920)
Foto: E. Raap
0639 0640 Hilversumse Ondermeent (1926)
Foto: B. Booden
0640
       
0641 Laapersveld GFB 643-1.jpg 0644 Westerkogge GFB
0641 Laapersveld GS 0642 's-Gravelandse Vaart
Geen gemaal aangetroffen
0643 Oosterpolder
Zelfde locatie als 1252 Oosterpolder diesel
Foto: N. Naaktgeboren
0644 Westerkogge
Foto: E. Raap
0644 0645 Geestmerambacht
Zelfde locatie als 0649 Diepsmeer / Wagenweg
         
0646 Oosterdel 0647 Dergmeerpolder streetview GFB 0649 Diepsmeer Wagenweg. 0650 Moorsmeer streetview
0646 Oosterdel
Foto: E. Raap
0647 Dergmeerpolder
Foto: E. Raap
0648 Kerkmeerpolder
Op deze locatie is een windmolenpark verrezen en geen gemaal meer te vinden
0649 Diepsmeer Wagenweg.
Foto: E. Raap
0650 Moorsmeer
Foto: E. Raap
       
0651 Speketer streetview GFB 0653 0654 Noordpolder Beoosten Muiden 0655 Zuidpolder beoosten Muiden
0651 Speketer
Foto: N. Naaktgeboren
0652 Eecen lufo 0653 Vier Noorder Koggen Medemblik (1869)
Foto: P. Geelen
653 0654 Noordpolder Beoosten Muiden
Foto: O. Brinkkemper
0655 Zuidpolder beoosten Muiden
Foto: O. Brinkkemper
       
0656 Stoomgemaal 0657 B.O.B.M 0658 Katerhals GFB 0660
0656 Stoomgemaal
Foto: O. Brinkkemper
0657 B.O.B.M SV 0658 Katerhals
Foto: F. Kabel
0659 Sluis Hengelo
Foto: F. Kabel
0660 Horstermeer
Foto: E. Raap
0660
         
0661 0662 Slootsluis globespotter 0663 0664 Slikven streetview 0665 Hooglandspolder streetview
0661 Spiegelpolder
Foto: E. Raap
0662 Slootsluis
Foto: E. Raap
0663 Hoekvaart
Foto: E. Raap
0664 Slikven
Foto: N. Naaktgeboren
0665 Hooglandspolder
Foto: N. Naaktgeboren
         
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder streetview GFB 0668 0669 Weerepolder globespotter 0670
0666 Kaag-en Schrinkkaagpolder
Foto: E. Raap
0667 Schrinkkaag gesloopt 0668 De Leyen
Foto: E. Raap
0669 Weerepolder
Foto: N. Naaktgeboren
0670 Oosterpolder
Foto: E. Raap
         
0671 Nederlandse Polder globespotter 0672 Schagerkogge (1927) streetview GFB 0674 Weerepolder streetview GFB
0671 Nederlandse Polder
Foto: E. Raap
0672 Schagerkogge (1927)
Foto: E. Raap
0673 Stoomgemaal gesloopt 0674 Weerepolder
Foto: E. Raap
0675 P. v.d. Sterr (zelfde als 0756)
Foto: N. Naaktgeboren
         
0676 K. Breebaart Jzn. streetview GFB 0678 Bennemeer streetview 0679 Berkmeer 0680 Ronde Hoepspolder
0676 K. Breebaart Jzn.
Foto: E. Raap
0677 Scheltinga Winterberg
Foto: E. Raap
0678 Bennemeer
Foto: N. Naaktgeboren
0679 Berkmeer
Foto: O. Brinkkemper
0680 Ronde Hoepspolder
Foto: E. Raap
     
0681 0682 0683 Stedelijk gebied Purmer SV 0684 0685
0681 Zeevang
Foto: E. Raap
681 0682 De Koog
Foto: O. Brinkkemper
0683 Stedelijk gebied Purmer SV 0684 Purmer Noord
Foto: E. Raap
0684 0685 De Gors
Foto: O. Brinkkemper
     
0686 De Snevert streetview 0687 't Wad Globespotter 0688 Noordeindermeer 0689 0690 Emma
0686 De Snevert
Foto: E. Raap
0687 't Wad
Foto: E. Raap
0688 Noordeindermeer
Foto: E. Raap
0689 Wilhelmina (1928)
Foto: E. Raap
689 0690 Emma (1928)
Foto: E. Raap
690
       
  0692 Juliana 0693 Aagtdorperpolder 0694 Dijkmanshuizen streetview 0695
Niet gebruikt 0692 Juliana
Foto: E. Raap
692 0693 Aagtdorperpolder
Foto: E. Raap
0694 Dijkmanshuizen Oudeschild (1940) Foto: N. Naaktgeboren 0695 Eierland De Cocksdorp (1933)
Foto: N. Naaktgeboren
0695
        Top
0696 Het Noorden 0697 Krassekeet streetview 0698 0699 De Schans streetview GFB
0696 Het Noorden
Foto: N. Naaktgeboren
0697 Krassekeet
Foto: N. Naaktgeboren
0698 Sammerspolder Nieuw
Foto: O. Brinkkemper
0699 De Schans
Foto: N. Naaktgeboren
0700 Ruw Olie gemaal Gesloopt
Foto: Ned. Gemalen Stichting