Inleiding
WATERTOREN, geheel vrijstaand gesitueerd in de noordwesthoek van de Schildersbuurt aan het Reitdiep op de hoek van de Dr. C. Hofstede de Grootkade en de Herman Colleniusstraat, gebouwd in 1911-1912 in opdracht van het Waterleidingbedrijf van de gemeente Groningen naar ontwerp van directeur gemeentewerken J.A. Mulock Houwer in een traditionele stijl. De toren bevatte twee plaatijzeren reservoirs boven elkaar: één uit 1912 en één die in 1925 erbij is geplaatst. Het bovenste reservoir is als gevolg van oorlogshandelingen in 1945 geheel verwoest. De watertoren is thans nog steeds in gebruik. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken vanuit een achtzijdige plattegrond uit roodbruine baksteen. De diameter bedraagt circa negentien meter en de hoogte 56 meter. De baksteenmantel is op diverse hoogtes sterk geleed. Te onderscheiden zijn: een circa zes meter hoge begane grondverdieping met plint met een rondgesloten toegang met dubbele houten deuren aan de noordzijde; de begane grond gaat over in een zestienzijdige bouwlaag waarvan acht vlakken zijn voorzien van een drietal hoge vensters; vervolgens een cilindervormig schachtdeel met lisenen. In acht van de ontstane velden zijn, corresponderend met het grondplan, op twee niveau's rechtgesloten vensters geplaatst. Op de schacht is een 'gedrukte' zestienzijdige laag uitgekraagd, die schijnbaar wordt gedragen door een natuurstenen rand met voluten ter plaatse van de lisenen. Deze verdiepingslaag kreeg in acht velden segmentboogvormig gesloten vensters en in de overige velden suggesties daarvan in baksteen. In de bovenste, wederom uitkragende, cylindervormige torenlaag bevinden zich zestien smalle, rechtgesloten vensters. Een decoratief fries van gele en rode baksteen sluit de toren af, die wordt bekroond door een tentdak met lantaarn en pinakel. Aan vier zijden is het dakvlak voorzien van dakkapellen met schilddakjes en pirons. In deze kapellen bevinden zich hoge vensters die het fries doorbreken. In het muurwerk van de toren is op verschillende plaatsen natuursteen aangebracht. Boven de toegangsdeur bevindt zich een wapen in natuursteen.

Waardering
Watertoren, traditioneel van opzet met een fraaie vormgeving waarin zijn functie sterk tot uitdrukking komt, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, vanwege zijn waarde voor de geschiedenis van de industriële architectuur als gaaf bewaard gebleven monument van bedrijf en techniek en vanwege zijn markante ligging in het stadsbeeld.


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed