Onderstaande foto's zijn ontleend aan het stadsarchief van Rotterdam.
1968-574 1968-575
575: gedenksteen 1884 aan de noordzijde;
  • Aantekeningen:
    zie: NRC 8-8-1968, p. 2 met bericht over de juist begonnen sloping.
    de watertoren is gebouwd door de gemeente Delfshaven; nadat hij buitengebruik is gesteld is het terrein door een steenkolenhandel gebruikt. Daarna aangekocht door Croon N.V., die de watertoren wil laten slopen en het terrein voor uitbreiding van het bedrijf gebruiken. Opname van deze foto's op advies van Croon N.V.
   
576: pompgebouw, noordzijde
576: pompgebouw, noordzijde  
   
1968-577 1968-578
577: gevelstenen boven noordingang: 1883 en wapen van Delfshaven; 578: interieur; verdieping onder waterreservoir