Terug naar vorige pagina

Onderstaande informatie is ontleend aan Watertorens in Friesland

Roelof Kuipers werd 28 augustus 1855 te Gorredijk geboren als zoon van Egbert Roels Kuipers. De vader was timmerman-aannemer die in de omgeving van Heerenveen en in Opsterland in de jaren-'70 van de vorige eeuw nogal wat bouw- en waterbouwwerken uitvoerde. In 1875-'76 bouwde hij in Gorredijk zowel de boterwaag als het postkantoor, beide naar ontwerp van de toen in Leeuwarden wonende architect A. J. van Beek. Het hele gezin Kuipers verhuisde omstreeks 1884 naar de randstad, maar nog in 1878 werd er in de Leeuwarder Courant een fabrieksgebouw aan het Zuidvliet te Leeuwarden aanbesteed, waarvoor architect R. Kuipers verantwoordelijk was. Roelof Egberts Kuipers woonde toen enige tijd in Leeuwarden. In die periode ontving een jongere broer van Roelof, Tjeerd, bouwkundige tekenlessen bij een architect te Leeuwarden en Roelof zal op soortgelijke wijze zijn bouwkundige opleiding gehad hebben.
In 1886 werd Roelof Kuipers opzichter bij Gemeentewerken van Nieuwer-Amstel, toen als zuidelijke overloop van Amsterdam, de snelst groeidende gemeente van Nederland. In 1888 ontwerpt hij voor deze gemeente een waterleiding en in de Watergraafsmeer verrees een toren (gesloopt in 1928), in Westerveld een pompstation naar zijn architectuur. Het is niet geheel duidelijk of hij of W. J. de Groot, een bouwkundige die gelijk met Roelof Kuipers in dienst van
Nieuwer-Amstel kwam, de ontwerper is van het van 1891 tot 1894 gebouwde gemeentehuis. Dit gebouw verloor twee jaar na de voltooiing reeds zijn functie omdat Nieuwer-Amstel in 1896 door Amsterdam werd geannexeerd. In april 1893 ontwierp Roelof een waterleiding voor de gemeente Bussum, waarbij hij voor het eerst petroleumpompen wilde gebruiken. Deze werd niet uitgevoerd; pas in 1897 kreeg Bussum zijn waterleiding volgens ontwerp van H. P. N. Halbertsma. Voor Wageningen mocht Roelof wel het waterleidingnet bouwen en de toren die daar verrees is een zeer merkwaardige; vierkant en met een hangtorentje (verwoest in 1940). In 1899 ontwierp hij met zijn veel jongere broer Foeke een groot pakhuis voor het Nederlandsche Veem te Amsterdam. Waterleidingen met torens ontwierp hij verder voor Oosterbeek (1908), Vianen (1909), Oudewater (1911), IJsselstein (1911) en Barendrecht (1913). In 1915 publiceerde hij een brochure over de drinkwaterdistributie in Amsterdam. Toen zijn raadgevingen in de wind werden geslagen vertrok Roelof Kuipers naar 's-Gravenhalte. De architect koos overigens niet uitsluitend utiliteitsopdrachten. Te Scheveningen en Meepel bouwde hij kerken, in de Plantage te Amsterdam een Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, te Wageningen het Sanatorium Oranje Nassauoord en te Amsterdam een winkel aan het Damrak. De veelzijdige architect werd door de architectuurcritici J. H. W. Leliman en ir. A. Visser in algemene artikelen over watertorenbouw met ere genoemd.

Archief

Bron: Gemeentearchief Barendrecht